Burstorlekar

Vad det gäller burstorlekar så pratas det mycket. Nedan följer SJV:s lista på burstorlekar.
Denna lista måste följas av alla som hanterar fåglar komersiellt, eller som föder upp fåglar. Det har ingen betydelse om du häckar med ett undulatpar och får en unge eller om du har 30 jakopar alla som häckar med sina fåglar måste följa dessa mått.

För privatpersoner är inte listan lag men en stark rekomendation. Läser man hela djurskyddslagen m.m. så är det faktiskt svårt att ha en fågel i mycket mindre bur. En grundregel är att fågeln skall kunna röra sig på ett naturligt sätt, det innebär att den skall kunna sträcka ut sig på längden och med vingarna utan att behöva vidröra två sidor av buren samtidigt (kortaste måttet). Kan den vidröra båda sidor av buren samtidigt med vingarna eller stjärt och näbb så är buren för liten, det bör vara mycket god marginal så se helst till att följa rekomendationen.

Minimimått för fågelburar

Fågelns längd från näbb­spets till stjärt­spets Minsta tillåtna yta Minsta yta per fågel vid grupphållning Minsta mått på längsta sidan Minsta höjd
upp till 15 cm 0,31 m² 0,03 m² 0,7 m 0,6 m
16–20 cm 0,31 m² 0,04 m² 0,7 m 0,6 m
21–25 cm 0,45 m² 0,055 m² 0,9 m 0,6 m
26–35 cm 0,84 m² 0,1 m² 1,2 m 0,8 m
36–45 cm 1,44 m² 0,6 m² 1,6 m 1,0 m
46–55 cm 2,2 m² 1,0 m² 2,0 m 1,2 m
56–65 cm 3,12 m² 1,5 m² 2,4 m 1,5 m
66–75 cm 4,2 m² 2,0 m² 2,8 m 1,8 m
mer än 75 cm 6,5 m² 3,0 m² 3,6 m 1,8 m
  1. Mätt från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För ankor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock skall utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.
  2. Vid häckning räknas endast föräldrafåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.
  3.  Sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel, kinesisk dvärgvaktel m.fl.
  4. Undulat, dvärgpapegojor (Agapornis spp.) m.fl.
  5. Diamantduva m.fl.
  6. Nymfkakadua, skrattduva m.fl.

UTRYMMETS BREDD

Utrymmets bredd skall vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.

Källa Jordbruksverket