Utrotningshotade fåglar

Det finns många fågelarter som är utrotningshotade runt om i världen. Exempel på utrotningshotade fågelarter inkluderar: Spix macaw, Kakapo, Californisk condor, Bali-höns, Stellers havsörn, och Alala. Många av dessa arter hotas av människans aktiviteter såsom jakt, förstörelse av deras habitat och förorenat vatten. Intensivt jordbruk, urbanisering, klimatförändringar och introduktion av främmande arter är också orsaker…

Fortsätt läsa