Citesregler

Nedanstående kräver tillstånd vid CITES1-fåglar
Artikel 8.1 i förordning (EG) 338/97 förbjuder
följande kommersiella aktiviteter som inbegriper
exemplar av arter i bilaga A:
– köp,
– erbjudande att köpa,
– förvärv för kommersiella ändamål,
– förevisning för allmänheten för kommersiella
ändamål, – användning i vinstsyfte,
– försäljning,
– innehav för försäljning,
– saluföring,
– transport för försäljning.

Hybrider korsning med cites-1 listad fågel omfattas också av dessa regler
fram till 4:e generationen. Efter 4:e generationen så krävs endast tillstånd
om fågeln är utttagen som art på cites-1 listan