Fågelns fem sinnen – hörseln

Vi som har fåglar vet att de är verbala djur. De har sitt eget språk och genom rösten umgås de, uppvaktar varandra, håller kontakt när de är på olika platser och varnar vid annalkande fara bland annat.

Många fåglar är enastående på att sjunga komplicerade melodier, andra är fantastiska på att härmas. De fåglar som kan imitera ljud är är papegojan, sångfågeln och kolibrin. Något annat som är väldigt spännande är den forskning som visar på att det finns olika ”fågeldialekter”, detta har man exempelvis noterat vid en studie av gulnackade amazoner. Detta är mycket ovanligt bland andra arter än människor.

Med tanke på hur verbala fåglarna är, är de naturligtvis beroende av en god hörsel. Fåglarna har något som man kan likna vid absolut gehör, medan människor har relativt gehör. Väldigt få människor kan höra och minnas något exakt. Men med relativt gehör kan vi höra en ton i en oktav och sedan minnas denna ton i en annan oktav. Fåglar kan inte göra detta. Men de kan komma ihåg en klangfärg (en grundton som kombineras med harmonier). Igenkännandet av klangfärger och harmoniska variationer ger fåglarna stor mångsidighet i ljuden som de kan reagera på och ibland reproducera.

Fåglar kan också höra kortare toner än vi kan. Visste du att fåglar kan uppfatta komplexa melodisekvenser som vi människor hade varit tvungna att sakta ner tio gånger för att kunna uppfatta?

En del fåglar kan höra mycket bättre än oss. Ugglor är inte bara känsligare för ljud, de har asymmetriska öron (ett öra längre ner på skallen än den andra) detta innebär att ljud från en enda källa når öronen på något olika tider. Detta gör att ugglan kan precisera ljudkällan väldigt väl. Vissa ugglor, exempelvis tornugglor, har så god lokaliseringsförmåga att de kan jaga i totalt mörker endast med hjälp av hörseln.

Istället för det synliga örat som vi har är fåglarnas öron gömda bakom specialicerade fjädrar. Dessa fjädrar skyddar öronöppningen, reflekterar ljud och förstärker ljudvågor. Papegojorna som är bytesdjur måste ha förmågan att höra saker som är bakom dem och kan också vinkla fjädrarna runt öronen för att höra saker och ting runt omkring dem.

Fåglar börjar använda sina läten tidigt i sina liv, vissa redan när de kläcks. Vaktelungar ropar för att kommunicera med varandra och sin mamma redan när de ligger i sina ägg. På detta vis kan de synkronisera sin kläckning så att alla kommer ut från äggen i princip samtidigt, inom loppet av några timmar. Kycklingar lyssnar också till sina föräldrar inuti äggen. På detta vis känner de igen sina föräldrar redan innan de kommer ut från ägget.

Det är inte bara genom rösten som fåglarna kommunicerar med varandra, att klappra med vingarna är vanligt bland albatrossar och storkar blandannat och vissa fåglar skapar ljud med sina vingar genom att smälla ihop dem, exempelvis skogsduvan. Palmkakaduorna skapar också ljud, de gör trumpinnar av kvistar och trummar dem mot en ihålig stock vid uppvaktningen!

Publicerat i Okategoriserade