Newcastlesjuka Hur allvarligt?

Fakta om Newcastlesjuka
Newcastlesjuka är en allvarlig virussjukdom hos fjäderfä. Sjukdomen är mycket smittsam och kan orsaka explosiva utbrott. Den uppträder hos tamfjäderfä, såsom tamhöns, kalkon, fasan, duva och vaktel. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter. En lång rad av vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga för infektionen.

Utbredning
Newcastlesjukevirus förekommer i de flesta länder.

Hur sprids virus?
Infektionen överförs framför allt genom direkt kontakt mellan fåglar. Mellan besättningar kan infektionen spridas med personer och med föremål som fågelboxar, foder, lastbilar, damm och fjädrar. Smittan kan spridas med vinden mer än 60 meter.

Typiska symtom
Tid från smitta tills sjukdomssymtom syns är vanligtvis 5-6 dagar men kan variera från 2-15 dagar. Symtomen på Newcastlesjuka kan variera avsevärt och påverkas av sådana faktorer som variation hos virusstammen, art och ålder, motståndskraft och förekomst av andra sjukdomar hos infekterade fåglar. Beroende på virusstam kan fyra olika former av sjukdomen ses.

Diarréform: Sjukdomen uppträder plötsligt och sprider sig snabbt genom flocken. Djuren blir slöa, äter inte och deras äggproduktion minskar markant. Kraftig gröngul diarré är vanlig. Hönsen dör som regel inom ett dygn eller två. Dödligheten kan överstiga 90 % inom en flock.

”CNS-form”: Symtom från andningsvägar och centralnervösa symtom dominerar vid denna form. Plötslig slöhet, aptitlöshet och sänkning av äggproduktionen uppträder tillsammans med symtom från luftvägarna. Inom några dagar uppträder symtom i form av darrningar av huvud samt förlamning av vingar och ben. Dödligheten hos vuxna fåglar är vanligen cirka 10-20 % men den kan vara avsevärt högre hos unga fåglar.

Lunginflammationsform: Symtom från andningsvägarna är typiskt för denna form. Hosta, depression, viktminskning och minskad äggproduktion är vanligt och kan vara 1 till 3 veckor. Centralnervösa symtom kan utvecklas i sent stadium. Dödligheten är vanligen 10 %.

Lindrig form: Vid denna form visar fåglarna inga eller endast milda symtom från andningsorganen och en övergående minskning av äggproduktionen.

Dödligheten varierar och kan i känsliga flockar överstiga 90 %.

Anmälningsplikt
Newcastlesjuka lyder under Epizootilagen. Det innebär att djurägare och veterinär måste rapportera misstanke om newcastlesjuka i besättningen.